עלויות חשמל

עלויות חשמל

מהי עלות החשמל בחללי גידול הידרופוניים סגורים?

בנינו לפניכם טבלה לחישוב עלות החשמל הכוללת:

נורות גידול, מפוחים, ונטות ומאווררים. 

הטבלה נותנת אינדיקציה בסיסית במערכות גידול בסיסיות בלבד.

מחיר לקילו וואט חשמל 0.6 אג' (תעריף 2015)