Ph / Ec / Co2 – בקרה

Ph / Ec / Co2 - בקרה

כל חקלאי המכבד את עצמו מחזיק באמתחתו מס' מודדים לצורך בקרת הגידול. בכדי שתנאי הגידול יהיו אופטימליים ובכדי שנוכל להפיק את המקסימום מכל צמח וצמח מומלץ להשתמש בבקרים הנ"ל:
מדי חומציות (Ph):
מודד את רמת החומציות בתמיסת ההשקיה. מד החומציות חשוב ביותר בכל שיטה וצורת גידול. מומלץ לאזן את רמת החומציות בתמיסת ההשקיה (רק לאחר שרמת המלחים / מוליכות – Ec  מאוזנת) בערך של 5.8 עד 6.2  למצעים הידרופוניים ואילו בתמיסת השקיה המיועדת לאדמה רמת החומציות המומלצת הינה: 6.5 / 7. חשיבות איזון החומציות לרמה הרצויה מתבטאת בהזנה נכונה של הצמח – איזון של רמת חומציות נמוכה או גבוהה מהרמה המומלצת יגרמו להסתלסולת עלי הצמח ולאי זמינות מינרלים שונים ואף למוות.

מדי מוליכות / מוליחות (Ec):
מודד את המוליכות החשמלית בתמיסת ההשקיה ע"י אלקטרודה המושפעת מרמת המלחים (דשנים) שבסביבתה. מד זה אחראי למדידת רמת המלחים בתמיסת ההשקיה ובכך נותן אינדיקציה למגדל: האם להוסיף או לדלל את תמיסת ההשקיה מדשנים.

מד (Tds) למדידת רמת החלקיקים בתמיסת ההשקיה
מד זה מודד את כמות החלקיקים הכללית הנמצאים בתמיסת המים (יונים חיוביים+שליליים ופרוטונים). יחידת המידה בשימוש במד זה נקראת  Part Per Million – ppm , ככל שרמת החלקיקים נמוכה כך המים טהורים יותר ורמת החלקיקים בהם נמוכה.

 מד טמפרטורה ולחות (HygroThermometer):
מודד את רמת הלחות והטמפרטורה בחלל הגידול (אוהל גידול). שימו לב לאקלים בחלל הגידול (אוהל גידול), טמפרטורה גבוהה / נמוכה יכולה לגרום לצמח להאט את קצב הגידול ואף לגרום למוות. לחות גבוהה מדי תגרום למחלות, פטרת, עובש וטחב לחות נמוכה מדי תייבש את הצמח. רמת הלחות המומלצת הנה בין: 35% ל- 75% הטמפרטורות המומלצות: בזמן האור – 26 עד 28 מעלות צלסיוס . בזמן החושך – 20 עד 22 מעלות צלסיוס.

פחמן דו חמצני (Co2):
בכדי שצמח יבצע את תהליך הפוטוסינתזה עליו להשתמש בפחמן דו חמצני. כשנגדיל  את רמת ה-Co2 תהליך הפוטוסינתזה יתבצע מהר יותר דבר האש משפיע באופן ישיר על בניית תאי הצמח. שימוש נכון בפחמן דו חמצני (בין 800 ל- 1500 ppm) יכול לקצר את מעגל הגידול בכשבועיים ואף להוסיף ליבול עד כ-30% יותר פרי. הכלים הנחוצים לשימוש במערכת Co2 כוללים בתוכם:
*בלון פחמן דו חמצני -(יש להשתמש ב- Co2 טהור בלבד)
*בקר Co2 – למדידת כמות חלקיקי Co2 בחלל הגידול (ארון גידול)
*רגולטור (ווסת) – ברז המווסת את כמות הגז המשתחרר מהמיכל
*ברז סלונאידי חשמלי – קובע את שחרור הגז על פי צורך
*טיימר On / Off: מאפשר לסגור ולפתוח את המפוחים ואת מערכת ה- Co2  במקביל (בשעות האור נסגור המפוחים ונפעיל את מערכת ה- Co2 ובשעות החושך נסגור את מערכת ה- Co2 ונפעיל את המפוחים). בעבודה רצופה מומלץ לאוורר את חלל הגידול (ארון גידול) אחת לחצי שעה / שעה (בשעות האור) למשך כ-5 דקות לצורך הורדת הלחות וסינון הריח– (להפעיל את המפוחים ולסגור את מערכת ה- Co2). נציין כאן ששימוש בפחמן דו חמצני מאפשר לנו להגיע לטמפרטורות גבוהות יותר מהמומלצות בדר"כ (בעבודה עם פחמן דו חמצני עד 30 מעלות צלסיוס)

צריכת גז פחמן דו חמצני:
חלל גידול בגודל: 2מ' * 2מ' * 2.7 מ' =  10.8 מטר מעוקב.
1 מטר מעוקב = 1000 ליטר אויר – – –  סה"כ:  10.8 * 1000 =  10800 ליטר אויר
1500 ppm פחמן דו חמצני (הערך המומלץ) : 10800 * 1500 = 16200000 נחלק ערך זה במיליון (ppm)
כמות פחמן הדו חמצני הרצויה בכדי למלא חלל גידול בגודל הנ"ל הנו: 16.2 ליטר.
מומלץ תמיד להחזיק שני בלוני גז האחד לשימוש והשני כתחליף בזמן מילוי אחד הבלונים.