בקבוקי כיול שימור וניקוי אלקטרודות

45.00 

בקבוק כיול 300 סמ"ק Ph / Ec לבחירה.