בקר ומאזנת חומציות ומוליכות מקצועי Aqua-Pro system

9,999.00

בקר לאיזון רמת ה pH ורמת ה Ec