מד מוליכות HM AquaPro

175.00 

מודד את רמת המוליכות E.c חברת HM.