שקיות כיול

12.00 

שקיול כיול 20 סמ"ק Ph, Ec לבחירה.