כרטיסיות סימון צהובות

2.00 

יתד סימניות צהובות לצמחיה