אוסמוזה מערכת הפוכה תלת שלבית

250.00

הידרו ,מערכת לטיהור מים -אוסמוזה הפוכה
(Reverse Osmosis).