אוסמוזה מערכת הפוכה תלת שלבית

300.00

הידרו ,מערכת לטיהור מים -אוסמוזה הפוכה
(Reverse Osmosis).