ממברנה לאוסמוזה הפוכה

290.00

ממברנה למערכת אוסמוזה הפוכה.