מערכת אוסמוזה הפוכה לסינון וטיהור המים.

750.00  435.00 

הידרו ,מערכת לטיהור מים -אוסמוזה הפוכה
(Reverse Osmosis).