מים, בקרה ו Co2

מערכות פחמן דו חמצני, מדי חומציות ומוליכות, טיימרים ומשאבות השקיה וערבול לניטור ומעקב  אחר הצמחים לכל תקופות הגידול.

1